OK
Wij gebruiken Cookies om uw bezoek aan onze website efficienter te maken. Wij nemen aan dat u hiermee akkoord gaat.

Garantie voorwaarden

Op alle PUKY frames, sturen en vorken verlenen wij aan particuliere consumenten een 5 jaar lange fabrieksgarantie vanaf aanschafdatum op breuk-en vervormingsschade op grond van processings- of materiaalfouten. Uitgesloten van de garantie zijn derhalve consumenten die de produkten in samenhang met hun beroepsmatige activiteiten bij voorbeeld kinderopvang, inzetten of gebruiken.
 
Deze garantie geldt wereldwijd en voor alle PUKY voertuigen. De garantie blijft nadrukkelijk beperkt tot kostenloze reparatie of tot een kosteloze levering van een gelijkwaardig frame, vork of stuur. De montage of demontage van het voorgenoemde deel behoort niet tot de garantie. Of er een reparatie volgt of dat er een gelijkwaardig onderdeel wordt verstuurd is ter beoordeling van PUKY. PUKY behoudt het recht om de onderdelen te wijzigen naar een ander kleurdesign. De voorgenoemde handeling zal de garantie niet verlengen of vernieuwen. PUKY blijft eigenaar van de uitgewisselde of vervangende onderdelen.
 
De garantie is overdraagbaar en product dus niet persoonsgebonden. Om de garantie te activeren, is een registratie door de particuliere consument op de website van PUKY (www.puky.de) binnen vier weken na aanschaf van het PUKY voertuig vereist. Na de registratie ontvangt de consument een garantienummer per email. In geval van een doorverkoop van een PUKY voertuig dient de nieuwe eigenaar zich opnieuw te registreren op de PUKY website (www.puky.de) met het bovengenoemde registratienummer of het oorspronkelijke aankoopbewijs om de garantie over de resterende looptijd door te laten lopen..
 
Durende de garantie looptijd kan de consument gebruik maken van de garantie door naar de PUKY dealer te gaan waar het voertuig is aangeschaft met het garantienummer alsmede een kopie van het aanschafbewijs (kassabon). In geval bovenstaande niet mogelijk is door bijvoorbeeld verhuizing of als de dealer niet meer bestaat kan de claim ook rechtstreeks bij PUKY neergelegd worden. Verzendkosten die hierdoor kunnen ontstaan zijn voor rekening van de consument.
 
Uitgesloten van de garantie zijn schades die ontstaan bij normaal gebruik van het voertuig alsmede schades die ontstaan door onjuist gebruik van het voertuig zoals bijvoorbeeld verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, overbelasting, valschade, veranderingen aan het frame of vork of stuur, verbouw en ombouw van andere onderdelen. De garantie sluit ook de vervanging van directe en indirecte gevolgschade.
 
Alle wettelijke rechten van de consument blijven onaangetast. De garantie bestaat naast de wettelijke eisen op de levering van defectvrije goederen aan de verkoper en beperkt niet de wettelijke garantierechten.

* op frame, vorken en sturen


Debug löschen